Hoe meer ik de mensen leer kennen, hoe meer ik van mijn hond houd - Michel Eyquem de Montaigne

Broodfokkers Stoppen

BroodfokkersStoppen

Wij willen mensen sensibiliseren en informeren over broodfok!  Mensen zijn zich niet bewust van wat er zich allemaal afspeelt op puppyfarms en fokkerijen die op grote schaal honden fokken.  Koop nooit bij een broodfokker maar ga op zoek naar een hobbyfokker. Hier volgen de drie grote gevolgen van broodfok

Uitgebuite fokteven

De moederhonden beginnen hun carriere als fokteef vaak op zeer jonge leeftijd. Ze worden iedere loopsheid gedekt en dienen heel hun leven lang enkel en alleen als fokmachine. Er is geen tijd om hun lichaam te laten recupereren. Deze teefjes hebben geen enkele vorm van menselijk contact, ze zien geen daglicht en hebben geen baasje die hen af en toe eens een aai geeft en met hen gaat wandelen. Ze verblijven heel hun leven in een kooi. Als ze niet meer genoeg pups kunnen opleveren worden ze gedumpt in een asiel of gewoon de kop ingeslagen.

Fysiek ongezonde honden

Honden uit het broodfokcircuit zijn vaak belast met erfelijke aandoeningen omdat ze voortkomen uit ongezonde ouderdieren waarmee men beter niet verder fokt. Fysieke ongezonde honden zijn ook vaak het resultaat van incestueuze paringen (bv vader en dochter) met alle fysieke gevolgen van dien. Mensen die een hond kopen bij een broodfokker moeten er zeer vaak mee naar de dierenarts vanwege slechte gezondheid.

Mentaal gestoorde honden

Pups die voortkomen uit het broodfok-circuit vertonen later vaak probleemgedrag. Honden zijn zeer sociale wezens die gedurende de eerste levensweken een goede socialisatie moeten krijgen. Ze moeten op jonge leeftijd in aanraking komen met vreemde geluiden zoals stofzuiger of een mixer. Ze moeten gewend raken aan autoritjes,  andere mensen, kinderen en dieren.  Opgroeien in een huiselijke omgeving is een must voor een goede start. Pups uit het broodfokcircuit verblijven meestal in glazen bakken of afgesloten hokken en komen nergens mee in contact. Ze missen de cruciale socialisatieperiode en hebben later te maken met allerlei angsten en kunnen daardoor later agressief uit de hoek komen.

Broodfokker meldpunt

Wij fungeren als contactpunt voor mensen die in aanraking zijn gekomen met broodfokkers of die weet hebben over zulke praktijken.. In dien u klachten of vaststellingen heeft gelieve deze door te sturen naar volgend meldpunt: meldpunt.broodfok@gmail.com
Om een degelijke opvolging te verzekeren van u dossier is het belangrijk om u te identificeren. De persoonlijke gegevens worden door ons behandeld zoals de "wet op de privacy" voorschrijft. De klachten worden dan gebundeld doorgestuurd naar onze contactpersoon op het FOD Dierenwelzijn.

Download via de volgende link een gepubliceerde lijst imv broodfokkers in België.